เวปไซต์ที่เป็นประโยชน์ Useful Links

นักศึกษาสามารถนำส่งเวปไซต์ที่พบเห็นและคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ ที่เรียนวิชาสัมมนา ในการค้นคว้าหาข้อมูล แหล่งข้อมูล หรือใช้เพื่ออ้างอิงทั้งในส่วนของเนื้อหา และ/หรือ วิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้
แสดง 1 รายการ
SubjectLinkDescription
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
SubjectLinkDescription
เกี่ยวกับการสัมมนา http://learners.in.th/file/zz_gift/introSemina.pdf ความสำคัญของการจัดสัมมนา ความหมาย ประวัติ ประโยชน์ ลักษณะทั่วไปของการสัมมนา 
แสดง 1 รายการ