เอกสารและแบบฟอร์มในรายวิชา Forms and Docs

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถ download ไปใช้ประกอบการศึกษา และใช้ในการจัดสัมมนาของนักศึกษา หากนักศึกษาต้องการเอกสาร หรือแบบฟอร์มใดๆ ที่ต้องการให้มีเพิ่มเติม นักศึกษาสามารถแจ้งความจำนงได้ทั้งในวิชาเรียน หรือในเวปนี้ก็ได้ครับ ด้วยความยินดี
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการเพื่อประกอบการประชุมให้สามารถติดตามงานที่มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ได้  257 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มิ.ย. 2553 20:29 นายอำนาจ มณีดุลย์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบรายงานการประชุม พร้อมคำอธิบายประกอบ  57 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มิ.ย. 2553 20:29 นายอำนาจ มณีดุลย์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการเขียนโครงการ ให้นักศึกษานำไปปรับรูปแบบตามความเหมาะสม ส่วนหัวข้อที่ 13 และ 14 นั้นตัดออกไม่จำเป็นต้องใส่ครับ  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มิ.ย. 2553 20:29 นายอำนาจ มณีดุลย์
Comments