กิจกรรมการเรียน#2

สัปดาห์นี้  มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ คือ
        1. เขียนเงื่อนไขจากปัญหาที่กำหนด
        2. เขียนโปรแกรม  โดยใช้คำสัง  if และ switch case ได้


lecture
        ให้นักเรียนศึกษาเอกสารบรรยายหน้า 175 - 187lab
        ให้นักเรียนเปิดเอกสารบรรยายหน้า  163 - 174 


ą
child.gif
(25k)
นายอำนาจ มณีดุลย์,
4 ก.ค. 2553 02:18
ć
นายอำนาจ มณีดุลย์,
4 ก.ค. 2553 02:19
ą
นายอำนาจ มณีดุลย์,
4 ก.ค. 2553 02:18
ą
old.gif
(40k)
นายอำนาจ มณีดุลย์,
4 ก.ค. 2553 02:18
Comments