การบ้าน

ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง
  1. ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์
  2. ฟังก์ชั่น string
  3. ฟังก์ชั่นเวลา
รายละเอียดอยู่ในเอกสารหน้า  100 - 104  

ส่งในวันที่ 3 กรกฏาคม 2553  คะแนน  5  คะแนน
หน้าเว็บย่อย (1): กิจกรรมในชั้นเรียน
Ċ
Student.pdf
(5387k)
นายอำนาจ มณีดุลย์,
26 มิ.ย. 2553 22:18
Comments