การติดตั้งโปรแกรม Dev_c++

การติดตั้งโปรแกรม Dev_c++

         การติดตั้งโปรแกรม dev_c++  นักเรียนต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Dev_c++  ที่นี่ ก่อน  เมื่อนักเรียน download โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว  ให้ดำเนินการ  แตก zip และติดตั้งตามลำดับดังนี้
  • ดำเนินการแตก file zip
  • ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม  โดยดับเบิ้ลคลิกที่รูป icon file Dev-c++ 65296
  • เมื่อติดตั้งเรียบร้อยจะได้โปรแกรม  ดังภาพ

แบบฝึก


นักเรียนต้องทำแบบฝึก มิฉนั้นจะไม่นับเวลาเรียน  (เวลาเรียน   1 ชั่วโมง)


คำสั่ง  ให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรม Dev_c++  ในเครื่องของนักเรียน  เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว  ให้กดปุ่ม print screen หรือ prtsc  แล้วนำไปจัดการกับ file paint  ให้ save file เป็น m1.png  ส่ง file ดังกล่าว  มายัง email ครูที่  amnard@hatyaiwit.ac.th 


รายละเอียดการติดตามการเรียน

ให้นักเรียน  บันทึกกิจกรรมที่ส่ง  กดที่นี่

ผู้ปกครองติดตามการเรียนของนักเรียน 
กดที่นี่

Comments