ทำป้ายชื่อนักศึกษา

โพสต์18 มิ.ย. 2553 17:38โดยนายอำนาจ มณีดุลย์
นักศึกษาแต่ละกลุ่มให้ตัดกระดาษตามตัวอย่างที่ให้ โดยนักศึกษาสามารถเลือกกระดาษและลวดลายได้เองตามชอบ โดยด้านหน้าให้ใส่ชื่อเล่นของนักศึกษา และด้านหลังคือ TEAM (ชื่อกลุ่มสัมมนา) นำมาส่งเพื่อเคลือบพลาสติกต่อไป
Comments