มอบหมายงานครั้งที่ 1 (ชิ้นที่ 1)

โพสต์7 มิ.ย. 2553 09:20โดยนายอำนาจ มณีดุลย์
นักศึกษาทุกคนในกลุ่มสัมมนาค้นหาหนังสืออ้างอิงสำหรับสนับสนุนหัวข้องาน สัมมนาที่นักศึกษาเลือกทำอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น (ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ บทความ สื่อภาพ สื่อวิดิทัศน์ หรือเอกสารจากอินเตอร์เน็ท)

ส่งที่เลขานุการกลุ่มในสัปดาห์ที่ 2 เมื่อเลขานุการกลุ่มรวบรวมแล้วมอบให้หัวหน้า

หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม พิจารณาคัดเลือกเอกสารที่จะนำมาใช้ประโยชน์สูงสุด 3 รายการ


Comments