มอบหมายงานครั้งที่ 1

มอบหมายงานครั้งที่ 1

โพสต์7 มิ.ย. 2553 09:16โดยนายอำนาจ มณีดุลย์

ให้นักศึกษาทุกคนในกลุ่มสัมมนาค้นหาหนังสืออ้างอิงสำหรับสนับสนุนหัวข้องาน สัมมนาที่นักศึกษาเลือกทำอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น (ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ บทความ สื่อภาพ สื่อวิดิทัศน์ หรือเอกสารจากอินเตอร์เน็ท)

ส่งที่เลขานุการกลุ่มในสัปดาห์ที่ 2 เมื่อเลขานุการกลุ่มรวบรวมแล้วมอบให้หัวหน้ากลุ่ม

หัวหน้ากลุ่มพิจารณาคัดเลือกเอกสารที่จะนำมาใช้ประโยชน์สูงสุด 3 รายการ นำเสนอต้นชั่วโมงในสัปดาห์ต่อไป

1-1 of 1