เหตุผลต้องเรียน C

10 เหตุผลที่โปรแกรมเมอร์ควรเรียนภาษา ซี

  1. ภาษา ซีเป็นภาษาที่ระดับต่ำกว่าภาษาอื่นๆ (C++, Java) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่ง่ายกว่าจะทำให้คุณเข้าใจคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น
  2. drivers และ ระบบปฏิบัติการต่างๆถูกเขียนด้วยภาษาซี ถ้าคุณเขียนซีเป็น คุณก็สามารถสร้าง drivers หรือระบบปฏิบัติการได้
  3. ถ้าคุณอยากได้งาน ที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมลงไมโครคอนโทรเลอร์ คุณสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีได้
  4. โปรแกรมภาษาซีมีขนาดเล็กและ เร็วกว่าโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาอื่น บางครั้งคุณอยากจะเขียนโปรแกรมที่ต้องการความเร็วมากๆในการทำงาน ภาษาซีให้คุณได้
  5. ถ้าคุณเรียนภาษาซี คุณสามารถศึกษาภาษาใหม่อื่นๆได้ เหตุผลก็เพราะภาษาต่างๆก็ถูกสร้างโดยใช้พื้นฐานของภาษาซี (Java, C++, C#, ฯลฯ)
  6. เพราะภาษาซีมีมานานแล้วหลายปี และก็มีคนใช้งานมากมายและมีการเก็บโค้ดไว้มากมาย นั่นก็ทำให้คุณสามารถศึกษาอัลกอรึทึมใหม่ๆหรือฟังก์ชั่นจากโปรแกรมที่ถูก เขียนไว้แล้ว
  7. ภาษาซีเป็นภาษาแห่ง Open Source ลีนุกซ์ก็เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาซี ถ้าคุณรู้ภาษาซี คุณก็สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆของ Open Source ได้เช่น Source Forge
  8. ภาษา ซีเป็นเพียงภาษาเดียวที่จะสอนให้คุณรู้จักว่า พอยต์เตอร์คืออะไร C# และ Java ได้ข้ามเรื่องเหล่านี้ไป พอยต์เตอร์จึงทำให้ภาษาซีมีพลัง
  9. ภาษาซีเป็นเรื่องที่จำเป็นมากในการ ทำงานในอาชีพโปรแกรมเมอร์
  10. ไมโครโปรเซสเซอร์ทุกตัวได้ซัพพอร์ตภาษาซี ตั้งแต่ไมโครเวฟยันโทรศัพท์ของคุณ ภาษาซีเป็นพลังสำหรับเทคโนโลยีทั้งหมด
คัดลอกจาก :  ต้นฉบับจาก jubling.com แปลหยาบๆโดย m e d d l e s o m e _
Comments